Usluge bežičnog interneta, fizička lica:

paket 1 – 10Mbps = 1000,00 RSD
paket 2 – 15Mbps = 1400,00 RSD
paket 3 – 20Mbps = 1800,00 RSD
paket 4 – 30Mbps = 2290,00 RSD
paket 5 – 40Mbps = 2990,00 RSD
paket 6 – 50Mbps = 4190,00 RSD
paket HS1FL – 75Mbps = 8990,00 RSD
paket HS2FL – 100Mbps = 13990,00 RSD

Usluge bežičnog interneta, pravna lica:

paket 1 – 10Mbps = 1500,00 RSD
paket 2 – 20Mbps = 2490,00 RSD
paket 3 – 30Mbps = 4690,00 RSD
paket 4 – 50Mbps = 7690,00 RSD
paket HS1PL – 75Mbps = 10990,00 RSD
paket HS2PL – 100Mbps = 17990,00 RSD

Svi paketi su SIMETRIČNI.

Svi paketi su isključivo sa opremom na 5GHz.

Navedene cene prikazane su sa obračunatim PDV i odnose se na period korišćenja u trajanju od 30 dana i predstavljaju pakete BEZ obračunavanja količine prenetih podataka, tzv. flat rate.

Napomena: Svi paketi namenjeni pravnim licima podrzumevaju dobijanje jedne javne statičke IP adrese koja je uključena u cenu mesečnog paketa.

Cena opreme potrebne za internet pristup bez ugovorne obaveze iznosi 100€ u dinarskoj protivvrednosti. U cenu opreme uračunata je montaža iste.

Oprema koja se dobija u okviru navedene cene:

Ubiquiti Lite Beam M5, AirGrid M5 HP 23/27 ili NanoStation M5 Loco;
TP-Link 740N wireless ruter;
10m SFTP kabla za spoljnu montažu;
Nosač antene za zidnu konstrukciju.
Napomena: Ukoliko tehnička izvodljivost montaže priključka zahteva drugačiji tip opreme ili korisnik ima sprecifične zahteve koji su dugačiji od navedene liste standardne opreme, cena iste biće modifikovana prema zahtevima i potrebama krajnjeg korisnika.

Ukoliko korisnik iznajmljuje opremu na korišćenje, potpisuje se ugovor u trajanju od 24 meseca s’ tim da korisnik u tom slučaju ima obavezu korišćenja paketa 2 ili većeg i NEMA mogućnost smanjivanja paketa za sve vreme trajanja ugovorne obaveze. Korisnik u ovom slučaju nema inicijalni trošak montaže.

Oprema koja se dobija u okviru ugovorne obaveze:

Ubiquiti Lite Beam M5, AirGrid M5 HP 23/27 ili NanoStation M5 Loco;

10m SFTP kabla za spoljnu montažu;

Nosač antene za zidnu konstrukciju.
Wireless ruter NIJE uključen u opremu koju korisnik dobija na korišćenje.

Dodatne usluge:


VPN ( Virtual Private Network ) local only, usluga povezivanja objekata i lokacija za interne potrebe firme u lokalnoj mreži VAWireless d.o.o. Rezervacija potrebnog broja lokalnih IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže, IPsec sigurnosni protokol zaštite prenetih podataka. Pristupna brzina u lokalnoj mreži do 10Mbps. Cena po lokaciji instalirane opreme iznosi 1290,00 RSD;

VPN ( Virtual Private Network ) internet only, usluga povezivanja objekata i lokacija za interne potrebe firme preko internet linka VAWireless d.o.o. Rezervacija potrebnog broja javnih IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže, IPsec sigurnosni protokol zaštite prenetih podataka. Pristupna brzina 15Mbps. Cena po lokaciji instalirane opreme iznosi 2090,00 RSD.

Bežični video nadzor local only, usluga real-time monitoring-a u lokalnoj mreži VAWireless d.o.o. Rezervacija potrebnog broja lokalnih IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže. Pristupna brzina u lokalnoj mreži 15Mbps. Cena po lokaciji instalirane opreme iznosi 1500,00 RSD.

Bežični video nadzor internet only, usluga real-time monitoring-a i praćenja sa udaljenih lokacija preko interneta. Rezervacija jedne javne statičke IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže. Pristupna brzina 15Mbps. Cena po lokaciji instalirane opreme iznosi 1500,00 RSD.

Rezervacija javne statičke IP adrese za fizička lica iznosi 700,00 RSD.

Navedene cene prikazane su sa obračunatim PDV i odnose se na period korišćenja usluge u trajanju od 30 dana.

Napomena:

VPN internet only uslugu NIJE moguće koristiti za pristup globalnoj mreži ( internetu );

Potrebna oprema za “Dodatne usluge“ isključivo na 5GHz.Ekstra usluge:Terenska intervencija na lokaciji korisnika u gradu iznosi 1000,00 RSD.

Terenska intervencija na lokaciji korisnika van grada iznosi 1000,00 RSD plus 500,00 RSD dolazak.

Preseljenje priključka na drugu adresu na zahtev korisnika iznosi 4000,00 RSD.

Provera tehničnih mogućnosti za pristup internetu je gratis.

Montaža opreme za bežićni internet iznosi 3000,00 RSD.

Demontaža opreme za bežični internet na zahtev korisnika koja je u vlasništvu korisnika iznosi 2000,00 RSD.